Perokresba-ak. malířka B.Horská

Kategorie: Staré - různé
Cena: 3500,00 Kč


Hlinsko,patrně kostel NAROZENÍ PANNY MARIE - perokresba ak.malířka BOŽENA HORSKÁ.Nádherná práce.Akademická malířka,restaurátorka obrazů starých mistrů,ovládala techniku kresby tužkou,křídou,perem,temperou,akvarel,olej.Nar. 6.7.1895.Byla žačkou velkého krajináře a Mařákova žáka,FERDINANDA ENGELMULLERA,jehož soukromá škola měla v té době nejlepší pověst.Dále se učila u krajináře OTAKARA ŠTÁFLA.Studijní cesty Francie,Madarsko,Německo,Itálie,Jugoslávie.její perokresebné studie jsou mistrovskými díly.Začala malovat už v 10 letech.

Zeptejte se na tento produkt